Dermaga merupakan bangunan yang dirancang khusus pada suatu pelabuhan yang digunakan atau tempat kapal untuk ditambatkan/merapat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang kapal. Bukan Cuma sebagai tempat untuk melakukan tempat bongkar muat barang atau penumpang tetapi Dermaga juga digunakan sebagai tempat melakukan pengisian bahan bakar kapal, air bersih, air minum ataupun saluran kotor. Adapun jenis dari Dermaga antara lain sebagai berikut :

Dermaga barang umum
Merupakan Dermaga sebagai tempat melakukan aktivitas atau kegiatan bongkar muat barang keatas kapal.

Dermaga khusus
Merupakan Dermaga yang dibuat khusus untuk dijadikan pengangkutan barang khusus seperti contoh : Bahan bakar minyak dan lain sebagainya.

Dermaga peti kemas
Merupakan Dermaga yang ditempati untuk melakukan bongkar muat peti kemas dengan menggunakan crane atau alat angkat.

Dermaga curah
Merupakan Dermaga untuk bongkar muat barang curah dan biasanya menggunakan ban berjalan.

Dermaga kapal ikan
Merupakan Dermaga untuk para kapal ikan.

Dermaga marina
Merupakan Dermaga yang biasanya ditempati untuk kapal speed boat, kapal pesiar.